Czasu na złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostało coraz mniej. To obowiązek dla zarządców budynków i lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych

Tylko do końca miesiąca jest czas na to, by złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To obowiązek osób, będących właścicielami lub zarządcami budynków i lokali, w których znajduje się źródło ciepła. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas kara – i to wysoka.

UM Zabrze
Ulica Wolności w Zabrzu

Urząd Miasta w Zabrzu przypomina, że 30 czerwca mija czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków i lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków? Jak informują urzędnicy, CEEB ma na celu:

  • Zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
  • Poprawę jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog,
  • Stworzenie narzędzia wspierającego wymianę starych kotłów grzewczych,
  • Uzyskanie dostępu do informacji na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Rodzaj deklaracji:

  • Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
  • Formularz B– budynki i lokale niemieszkalne

Kto składa deklarację?

  • Właściciel mieszkania lub budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW
  • Zarządca budynku, zasilanego przez źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW,
  • Organy Administracji Publicznej,
  • Przedsiębiorcy i osoby uprawnione do wprowadzania danych do CEEB.

Deklarację można złożyć zarówno elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, podpisu kwalifikowanego) lub w tradycyjny sposób – przynosząc ją do Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 16 (pokój 116) lub wysłając listownie na ten adres.

Pamiętajmy, że termin złożenia deklaracji mija 30.06.2022 roku (dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1.07.2021 r.) oraz 14 dni na jej złożenie dla nowego źródła ciepła uruchomionego po 1.07.2021 r.

czytaj więcej:

Zrzut ekranu 2015 09 04 o 10 57 51

Gliwiczan podróżujących do Katowic czekają...

Europa centralna

Święto w sobotę. Zobacz komu przysługuje dzień...

Klucze

Na Sikorniku znaleziono klucze

Plakatschronisko2

Bierz zwierzaka i na piknik! MZUK zaprasza

Future shorts spring gliwice1

FUTURE SHORTS SPRING 2015 w AMOKU

Tydzień w Gliwicach 113

Socha forum gliwice

CH FORUM wzywa: Zmień swoje życie!