Czasu na złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostało coraz mniej. To obowiązek dla zarządców budynków i lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych

Tylko do końca miesiąca jest czas na to, by złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To obowiązek osób, będących właścicielami lub zarządcami budynków i lokali, w których znajduje się źródło ciepła. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas kara – i to wysoka.

UM Zabrze
Ulica Wolności w Zabrzu

Urząd Miasta w Zabrzu przypomina, że 30 czerwca mija czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków i lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków? Jak informują urzędnicy, CEEB ma na celu:

  • Zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
  • Poprawę jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog,
  • Stworzenie narzędzia wspierającego wymianę starych kotłów grzewczych,
  • Uzyskanie dostępu do informacji na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Rodzaj deklaracji:

  • Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
  • Formularz B– budynki i lokale niemieszkalne

Kto składa deklarację?

  • Właściciel mieszkania lub budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW
  • Zarządca budynku, zasilanego przez źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW,
  • Organy Administracji Publicznej,
  • Przedsiębiorcy i osoby uprawnione do wprowadzania danych do CEEB.

Deklarację można złożyć zarówno elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, podpisu kwalifikowanego) lub w tradycyjny sposób – przynosząc ją do Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 16 (pokój 116) lub wysłając listownie na ten adres.

Pamiętajmy, że termin złożenia deklaracji mija 30.06.2022 roku (dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1.07.2021 r.) oraz 14 dni na jej złożenie dla nowego źródła ciepła uruchomionego po 1.07.2021 r.

czytaj więcej:

Bd94e847b2f14845c4b94f571b2288b8

Nie ma chętnych na „Leśny”. Miasto planuje...

C29c12f108aba1c576f94e3a06d1f923

Co dalej z Podium? Zadecydują gliwiczanie!

E85ebb8e2b4a906084aaf2d0a18bd568

Napad na Koperniku. Okradł bank

4782e61929e852d1cbbbbebe70425508

Zwalnia produkcja w gliwickim Oplu

Da5a2f8be62b9e70b88e8e9acca66a7b

Podziel się szpikiem! Przyjdź na Pl. Krakowski

E1a5260e14d121b13781ae5a05e2a9ed

Poznaj tajniki „szczupłego zarządzania”

B96b0675996074d026b87e19f230d72d

WTA i atrakcje dla mieszkańców. Zobacz program!