Ćwiczenia służb w Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu

Uprowadzenie autokaru z wycieczką obcokrajowców i eksplozja ładunków wybuchowych w kopalni – taki był scenariusz ćwiczeń, jakie policjanci, strażacy, ratownicy pogotowia oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego przeprowadzili na terenie zabrzańskiej Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza.

Fot. Kopalnia Guido
Ćwiczenia służb w Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu to największy w Polsce podziemny kompleks turystyczno-kulturalny. I właśnie w takich warunkach w piątek (30 września) Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przeprowadziła ćwiczenia dowódczo-sztabowe mające na celu sprawdzenie współdziałania służb w przypadku zdarzenia kryzysowego mogącego wystąpić pod ziemią.

Ich scenariusz zakładał uprowadzenie do autokaru przez grupę sprawców zorganizowanej wycieczki obcokrajowców. Ci sami napastnicy mieli wcześniej zaminować infrastrukturę naziemną i podłożyć ładunki wybuchowe pod ziemią, które eksplodowały w momencie, gdy w kopalni znajdowała się wycieczka obcokrajowców. Taka sytuacja – jak podkreślają policjanci - nigdy dotąd nie była ćwiczona w naszym kraju.

Ćwiczenia służb w Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza
Ćwiczenia służb w Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza. Mat. KWP Katowice

Jak podkreślają przedstawiciele KWP nie wszystkie zagrożenia i trudności zostały ujęte w założeniach po to, by służby nie miały możliwości przygotowania się na każdy wariant i miały okazję zweryfikować, jakie decyzje i jak szybko zostały podjęte w kryzysowej sytuacji. Dodatkową trudnością był brak zasięgu pod ziemią, co znacznie utrudniało kontakt, a także niemożność wykorzystania, z uwagi na infrastrukturę, części policyjnego sprzętu i zaangażowania policyjnych psów.