Bezpłatny transport dla osób niepełnosprawnych? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizuje program „Door to door”

Dwa pojazdy, pięć dni w tygodniu, dwanaście godzin dziennie, dowóz w różne części miasta i do różnych instytucji. Wszystko dzięki specjalnemu programowi „Door to door”.

Fot. MOPR Zabrze
Transport door-to-door w Zabrzu

Usługa bezpłatnego transportu dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub mających trudności z samodzielnym poruszaniem się jest teraz możliwa dzięki działaniom wprowadzonym przez MOPR Zabrze.

– Z myślą o osobach potrzebujących transportu do lekarza, urzędu, sklepu czy innych miejsc, które mają potrzebę odwiedzić, miasto udostępnia specjalny program „Door to door”. Usługa realizowana jest za pośrednictwem MOPR Zabrze dwoma wyspecjalizowanymi pojazdami, a przeszkoleni asystenci pomagają uczestnikom o ograniczonej sprawności. Udział w programie jest bezpłatny. Transport możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00 – informują zabrzańscy urzędnicy.

Osoby spełniające kryteria do udziału w projekcie mogą zgłaszać się poprzez stronę www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl, telefonicznie pod numerami 503-987-573 lub 32 630-37-57, mailowo na adres dyspozytor@mopr.zabrze.pl oraz przez aplikację „Mobilne Zabrze”. Dyspozytor ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7, tam również można umówić usługę transportową.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki podpisanej przez miasto zeszłym roku umowie na kwotę 854 910,57 zł (w tym dofinansowanie z UE: 720 518,63 zł), w sprawie przyznania grantu, w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – wyjaśniają w magistracie.

Projekt „Transport door to door w Zabrzu” skierowany jest do kilkuset osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidomych czy słabowidzących. Dzięki temu czynniki, które dotąd były barierą i mocno utrudniały dostęp do usług publicznych, zostaną zniwelowane.