Bez niespodzianek: 13 za, 12 przeciw. Prezydent z absolutorium

Na ostatniej sesji Rada Miasta Zabrza udzieliła prezydent Małgorzacie Mańce- Szulik wotum zaufania i absolutorium za miniony rok. Zadecydował jeden głos. Za - było 13 radnych, 12 przeciw.

Maka

Podczas XXXIV sesja Rady Miasta Zabrze radnym przedłożono dwanaście projektów uchwał, w tym w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2020 r. oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Zabrze absolutorium za 2020 r.

Raport oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 r. przedstawiła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Ostatecznie Rada Miasta Zabrze udzieliła prezydent wotum zaufania i absolutorium za miniony rok. Za jego udzieleniem było 13 radnych (Skuteczni dla Zabrza, PIS i niezrzeszony radny S. Dębowski).

Przeciw – 12 (radni z KO, Naszego Zabrza oraz Lepszego Zabrza).

– Udzielone mi votum zaufania i absolutorium, biorąc pod uwagę bezprecedensowy i trudny okres pandemii cieszy szczególnie. (…) Mamy ambitne plany i marzenia na przyszłość, dlatego skutecznie kontynuujemy naszą codzienną pracę, do której zapraszamy wszystkich chętnych – – skomentowała Małgorzata Mańka-Szulik.

fot. fb Zabrze