Wakacje sprzyjają piciu w plenerze. Aż 575 interwencji strażników w niecały miesiąc!

Jak podaje rzecznik Straży Miejskiej Maciej Klimaszewski, w wyniku podjętych interwencji nałożono 61 mandatów karnych [...]
Zabrze alkohol

Od początku wakacji interweniowano aż 575 razy wobec osób spożywających lub usiłujących spożywać alkohol

Jak informuje Straż Miejska, w wyniku podjętych interwencji nałożono 61 mandatów karnych. Kwota z nałożonych grzywien to 6100zł. Wśród spożywających alkohol, do Izby Wytrzeźwień odprowadzono 26 osób. – dodaje. Mieszkańcy Zabrza zgłaszali informacje na temat spożywania alkoholu w miejscu publicznym 30 razy. Było także 53 zgłoszeń anonimowych oraz 5 zarejestrowanych przez monitoring. W myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 14 ust. 2a) zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Natomiast zgodnie z art. 431. 1. tejże ustawy: Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne. 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.
Fot: Pixabay