60 interwencji straży miejskiej. Piwo w plenerze może się skończyć mandatem

Straz miejska gliwice
Wiosenna pogoda sprzyja wielbicielom procentów w plenerze, w tym również w miejscach objętych zakazami. W związku z tym straż miejska zintensyfikowała działania zmierzające do wyeliminowania tego wykroczenia. Z przeprowadzonych kontroli wynika, że na terenie naszego miasta wzrosła liczba osób, które spożywają napoje wyskokowe w niedozwolonych miejscach. Tylko podczas minionego weekendu strażnicy 12 razy skontrolowali miejskie parki, skwery oraz 60 razy interweniowali wobec osób spożywających lub usiłujących spożywać alkohol. Z kolei 5 osób znajdowało się w sytuacji zagrażającej życiu, bądź zdrowiu swojemu lub osób postronnych i zostało przewiezionych przez funkcjonariuszy do izby wytrzeźwień. Przypominamy, że w myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 14 ust. 2a) zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Natomiast zgodnie z art. 431. 1. tejże ustawy: Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne. 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.
źródło i foto: SM Gliwice

czytaj więcej:

7d2b44e1acb81d8cdd76dd8b774e17df

Pijany nastolatek wjechał w kamienicę

Ef60364f224305d0b9f19741ec3fdf58

Źle zniósł rozstanie. Rozwalił radiowóz

Listy gliwice

Twierdził, że nie może roznieść listów, bo boli...

Ede36c0c0668adb972e7a4fd9edd6ad1

Statystyki straży. Podjęli ponad 34 tys....

B7d41aa04e4da12ee42f355b9c8e1b10

Głodzili psa. Trafił do schroniska

8df72d732c70276b0ce25f488fb8f3c2

”Piwo pod chmurką” - trwa walka o zmiany w prawie

E38f1893a3d4af6eb485f76f71bffeb9

Papierosy dla nieletnich. Sprzedawcy rozkładają...