150 zabrzańskich seniorów zostało objętych teleopieką w ramach programu finansowanego z budżetu państwa. Nad ich zdrowiem czuwać będą specjalne opaski

Nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich. Bywa też tak, że bliscy po prostu nie są w stanie udzielić odpowiedniej pomocy. Teraz to się zmieni. Gdy zajdzie taka potrzeba, zabrzańscy seniorzy będą mogli skorzystać z całodobowego centrum telemedycznego.

UM Zabrze/ Paweł Janicki
Opaski dla seniorów

Seniorom teraz pomagać będą także opaski SOS. To opaski telemedyczne z dostępem do całodobowego centrum telemedycznego.

– Program „Korpus Wsparcia Seniorów” skierowany jest do osób, które ukończyły 65 lat i zamieszkują na terenie Zabrza. O wsparcie mogą zwrócić się seniorzy, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Zabrze objęło teleopieką aż 150 seniorów. Wsparcie udzielane jest od 4 lipca do 31 grudnia br. Wartość programu to 300 tys. zł. Udział w programie jest bezpłatny – informują zabrzańscy urzędnicy.

Jak działają takie opaski bezpieczeństwa? Wyposażone są w przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS oraz funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, a także monitorujące podstawowe czynności życiowe.

– Ratownicy w trybie ciągłym nadzorują, rejestrują i przyjmują zgłoszenia alarmowe przesyłane z opasek telemedycznych. W sytuacji wyjścia poza strefę bezpieczeństwa lub zagrożenia życia bądź zdrowia ratownik podejmuje natychmiastową reakcję i powiadamia służby ratunkowe, a w następnej kolejności opiekunów, najbliższych. Jednocześnie nawiązuje połączenie głosowe z użytkownikiem opaski celem zweryfikowania stanu zdrowia. Dodatkowo, o naładowaniu opaski przypomina funkcja wirtualnego asystenta – wyjaśniają twórcy produktu.

Dzięki pozyskanym przez miasto środkom zewnętrznym, w ramach programu Wsparcia Seniora, udało się zakupić 150 takich opasek. Dzięki nim osoby starsze będą mogły skorzystać z opieki na odległość, co zwiększy ich bezpieczeństwo i samodzielne funkcjonowanie.

– Opaski telemedyczne SIDLY, które otrzymali seniorzy, to wyrób medyczny, posiadający certyfikaty gwarantujące najwyższe standardy bezpieczeństwa. Został zaprojektowany w taki sposób, by jego użytkowanie było maksymalnie proste i intuicyjne. Wystarczy, że użytkownik opaski założy ją na nadgarstek – zapewniają producenci.

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu – Centrum Aktywności Senioralnej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego z budżetu państwa ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.